Lock-free multi-thread solutions for multi-core and more - Parallel Scalable Solutions Main menu Parallel Scalable Solutions
TransparentArrow hider
Blank background bar
The digital road leads to massively multi-core computers needing non-blocking programming

 
FÖRETAG
-  OM PSS AB
ORGANISATION 


Företag – Om Parallel Scalable Solutions
 
Parallel Scalable Solutions AB är ett högteknologiskt företag specialiserat på tekniker inom parallell och distribuerad programmering. I takt med att hårdvaran erbjuder mer parallellism ställer detta ökade krav på utvecklare av programvara. Vanliga kvalitetskrav av stor vikt kan vara prestanda, driftsäkerhet och skalbarhet.

Stora satsningar har gjorts inom forskning på att ta fram nya tekniker och tankesätt för att effektivt kunna utnyttja den nya hårdvaran. Vi har själva varit med och tagit fram många tekniker inom icke-blockerande synkronisering vilka möjliggör hög skalbarhet. För våra forskningsframgångar har vi bland annat blivit belönade med pris för bästa forskning. Kombinerat med vår gedigna erfarenhet av programutveckling har vi alltid fokuserat på användbarhet i praktiska tillämpningar.

Företaget har sitt ursprung i vidareutvecklad teknologi baserad på banbrytande forskning från Chalmers Tekniska Högskola. Bolagsformen är privat aktiebolag med flera privata ägare inklusive grundarna. Vårt huvudsäte är lokaliserat i Göteborg.

 

NÄSTA Arrow right

Click here to view the english language version of the siteCreated by Kobolt.se, www.kobolt.se. ©2008 Parallel Scalable Solutions AB.
Till startsidan