Lock-free multi-thread solutions for multi-core and more - Parallel Scalable Solutions Main menu Parallel Scalable Solutions
TransparentArrow hider
Blank background bar
The digital road leads to massively multi-core computers needing non-blocking programming

 
PRODUKTER
-  LÖSNINGAR
NOBLE
   -  VARFÖR?
   -  INNEHÅLL
   -  SYSTEM
   -  PRESTANDA 
 
 
 

 
 NOBLE Professional Edition:
Evaluation License

BESTÄLL ON-LINE Arrow right
 

 

 


Acrobat Reader Portable Document Format (PDF)

NOBLE Professional Edition:
License Model

LADDA NER & LÄS Arrow right
 

 Produkter – NOBLE – System
 
NOBLE Professional Edition är avsedd för datorsystem som har en eller flera processorer med stöd för delat minne. I stort inbegriper detta alla persondatorer och arbetsstationer på marknaden. Det som inte stöds är kommunikation över kluster, dock stöds kommunikation inom varje nod. I mer detalj stöder NOBLE dessa plattformar:

Processorarkitekur Operativsystem Utvecklingsmiljö
x86
x64/AMD64
Windows XP/2003/Vista
32-bit/64-bit
MS Visual C++ 2005/2008
Linux
32-bit/64-bit
GCC
Sparc Sun Solaris
32-bit/64-bit
GCC
MIPS SGI Irix
32-bit/64-bit
CC
Linux
32-bit/64-bit
GCC
PowerPC IBM AIX
32-bit/64-bit
CC
Mac OS X
32-bit/64-bit
GCC
Linux
32-bit/64-bit
GCC

Dessutom kan vi utveckla stöd för övriga specifika plattformar/operativsystem vid behov.
 
Programmiljöer som stöds är av typen multi-tråd eller multi-process. Programspråk är C/C++ eller andra språk som stödjer koppling till programmoduler skrivna i C.

Licensmodell

Produkten är paketerad som ett mjukvarubibliotek som kan länkas ihop med er applikation under kompileringsfasen. Paketet innehåller också en utförligt skriven användarmanual på ca. 200 sidor med mycket detaljerade semantiska och syntaktiska beskrivningar av berörda komponenter och metodfunktioner.

Mjukvarubiblioteket är enkelt licensierad beroende på antalet utvecklare. Licensen införskaffas antingen för en enstaka användare eller för hela utvecklingsplatsen. Båda licenserna inkluderar spridning och försäljning av ett obegränsat antal utvecklade applikationer till tredje part. Licensen inkluderar även att kunna köra applikationer på egen dedikerad server, med tillåtelse för obgränsat antal servrar och användare. I tillägg är det möjliga att välja nivå på underhåll med support och uppgraderingspolicy.

För utvärderingsändamål tillhandahåller vi en utvärderingslicens av NOBLE Professional Edition för specificerad plattform. Denna licens är giltig 1 månad och inkluderar åtkomst till biblioteket och användarmanualen, med ett pris på USD $995. Naturligtvis kan denna licens uppgraderas till en full licens med fullt reducerad kostnad. Full utvecklarlicens har ett pris på ca USD $2495 till USD $9795 beroende på antalet utvecklare och grad av support. Vänligen kontakta oss för mer information och beställning av denna licens.
 

Arrow left FÖREGÅENDE

NÄSTA Arrow right

Click here to view the english language version of the siteCreated by Kobolt.se, www.kobolt.se. ©2008 Parallel Scalable Solutions AB.
Till startsidan