Lock-free multi-thread solutions for multi-core and more - Parallel Scalable Solutions Main menu Parallel Scalable Solutions
TransparentArrow hider
Blank background bar
The digital road leads to massively multi-core computers needing non-blocking programming

 
PRODUKTER
-  LÖSNINGAR
NOBLE
   -  VARFÖR?
   -  INNEHÅLL
   -  SYSTEM
   -  PRESTANDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Acrobat Reader Portable Document Format (PDF)

NOBLE Professional Edition: Applications Programmers Interface (API)

LADDA NER & LÄS Arrow right
 

 Produkter - NOBLE – Innehåll
 
NOBLE Professional Edition innehåller ett stort antal komponenter. Av varje komponent finns ett flertal olika versioner som var och en bygger på olika teknologier och angreppssätt. De teknologier som används är: 

  • Lås-fri synkronisering. Denna teknologi innebär att ingen programtråd kan blockera någon annan. Dessutom garanteras att det är alltid minst en av programtrådarna som gör framgång då flera programtrådar arbetar på samma data. Teknologin har en relativt låg startkostnad och tillåter hög skalbarhet.
  • Vänte-fri synkronisering. Denna teknologi innebär att ingen programtråd kan blockera någon annan. Dessutom garanteras att alla programtrådar som påbörjat en operation alltid blir klara inom en viss tidsperiod. Teknologin har en hög startkostnad och tillåter hög skalbarhet med oftast ökad kostnad i avseende på minnesutrymme.
  • Lås-baserad synkronisering. Denna teknologi innebär att programtrådar kan blockera andra. Teknologin har en låg startkostnad för ett fåtal programtrådar inblandade, men begränsad skalbarhet med ökande programtrådar.

Parallella versioner av vanliga abstrakta datatyper

Komponenterna är anpassade för praktiskt användande och har ett standardiserat gränssnitt i enlighet med vanliga och väl etablerade abstrakta datatyper och datastrukturer. Följande abstrakta datatyper ingår i NOBLE Professional Edition:

  • Stack. 1 lås-fri och 1 lås-baserad version. Stödjer Push och Pop-operationerna.
  • Queue. 2 lås-fria och 1 lås-baserad versioner. Stödjer Enqueue och Dequeue-operationerna.
  • Deque. 3 lås-fria och 1 lås-baserad versioner. Stödjer PushLeft, PushRight, PopLeft och PopRight-operationerna.
  • Priority Queue. 2 lås-fria och 3 lås-baserade versioner. Stödjer Insert, FindMin och DeleteMin-operationerna med valfria prioriteter.Lock-Free Skip-list for implementing the dictionary abstract data type for multi-thread programming
  • Dictionary. 3 lås-fria och 1 lås-baserad versioner. Stödjer Insert, Update, Find och Delete-operationerna med valfria nycklar.
  • List. 3 lås-fria och 1 lås-baserad versioner. Stödjer InsertAfter, InsertBefore, Delete, Next, Previous, Read, First och Last-operationerna.
  • Snapshot. 3 vänte-fria och 1 lås-baserad versioner. Stödjer Update och Scan-operationerna.

Vidare innehåller biblioteket olika vänte-fria och lås-fria implementationer av atomiska operationer på ett enstaka eller en samling av minnesord, d.v.s. transaktioner. Stödda operationer är Read, Write, Add, Swap, Op, CAS, CASN, LL, VL och SC.

Sofistikerad minneshantering och konfigurerbarhet

Dessutom ingår ett flertal lås-fria minneshanterare som kan användas i kombination med de abstrakta datatyperna för att hantera användardefinierade objekt. Alla komponenter har en objektorienterad design och kan om så önskas anpassas via en mängd valfria parametrar för att uppfylla speciella och individuella behov.

För mer information, vänligen se beskrivningen av programmeringsgränssnittet (API) som går att ladda ner från våra sidor med tekniska dokument.

NOBLE Professional Edition är utvecklat främst för programspråken C/C++ för att uppnå högsta prestanda, men kan med lätthet användas även från andra programspråk.

En ännu mer detaljerad beskrivning av innehållet i NOBLE Professional Edition kan fås genom att kontakta oss via formuläret på kontaktsidan.

Notera att vi även kan kundanpassa individuella komponenter för att möta speciella behov som inte uppfylls av våra paketerade lösningar. Kontakta oss med era förfrågningar och behov, så återkommer vi med mera detaljer om möjliga erbjudanden och licensregler.

Arrow left FÖREGÅENDE

NÄSTA Arrow right

 
Click here to view the english language version of the siteCreated by Kobolt.se, www.kobolt.se. ©2008 Parallel Scalable Solutions AB.
Till startsidan